Pozovi
Početna
deltafrigomatic@gmail.com | profesionalna usluga
Radimo 8-20h svaki dan u nedelji SMS kontakt NON STOP

10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREDJAJIMA

10 Najčešćih kvarova na klima uredjajima

1-Klima pusta vodu na unutarnjoj jedinici

Problem može biti ili u začepljenom ili presavijenom crevu za odvod kondezata ,ili klima ima loš nagib,ili je crevo nema dobar pad ili je napolju uronjeno u sud sa vodom ili eventualno fali freona u klimi pa počne unutarnja jedinica da ledi

Redovnim servisiranjem klime ove problemi se preventivno rešavaju u ceni servisa.Ovaj nedostatak klima pokazuje kada radi malo duže a to obično biva i kad su letnje gužve

2-Klima neće da se uključi uopšte

Ako je dovod struje uredu treba proveriti daljinski (npr baterije ) ,sledeći problem može biti prijemnik signala ne elektronici ili sama elektronika unutarnje.

3-Klima duva toplo na opciji hladjenja (kompresor se ne uključuje)

Problem može biti ako se ne uključuje kompresor na spoljnjoj jedinici,treba proveriti dali dolazi struja do kompresora,da li je ispravan startni kondezator za kompresor i na kraju dali je sam kompresor crko električno ili mehanički

4-Klima ne hladi ( kompresor na spoljnjoj radi)

Vrlo verovatan kvar je da nema freona u sistemu ,sitacija se zna kada se nakače manometri i klima pusti da radi na opciji hladjenja.Ukoliko se ispostavi da nema freona treba prvo naći mesto curenja vizuelno ili stavljanjem sistema na pritisak ,sanirati (zavariti) mesto curenja ,izvakumirati instalaciju i napuniti sistem freonom po gramaži sa tablice.

5-Klima slabo hladi

Problem je ili u zaprljanosti klime (unutarnje i spoljnje) ili da fali freona u sistemu a ako je problem od početka može biti i da je preslab kapacitet klime za taj prostor

6-Na klimi počnu da blinkaju lampice i nemože da se ugasi na daljinac

Problem ili do elektronike ili neka sonda za temperaturu ili do ventilatora unutarnje ili do samog kompresora

7-Klima neće da počne da greje (kompresor radi)

Verovatno fali freona u sistemu kao u tački 4. ili je kvar u magnetnom ventilu

8-Na grejanju klima stane i upali se crvena lampica

Klima uredjaj na opciji grejanja ima u određenom vremenskom intervalu proces otapanja spoljnje jedinice (defrostaciju) kada se upali crvena lampica i napravi pauzu sa radom unutarnje jedinice .Proces otapanja je normalan sastavni deo rada u opciji grejanja i nije kvar ,klima će ako je sve u redu da počne ponovo da duva topao vazduh za 10-15 min

9-Unutarnja jedinica cvili ili zvrči kad radi

Problem je u samom motoru ventilatora ili u biksni na ventilatoru ili je oštećena sama turbina ventilatora kad obično klima počne i da trese

10-Spoljnja jedinica je puno bučna

Bika može nastati ili ako ventilator spoljnje kači negde ili je otišao sam motor ventilatora ili cevi unutar klime kače negde o kućište ili je buka od samog kompresora

Slični tekstovi:

kvarovi i popravke klima / Saveti / Saveti za kvarove i popravke klime / servis i popravka klima uredjaja